2010-09-28

Bazno o bazama

Objašnjenje u slici, reči i tabelama šta su indeksi, čemu služe i kako da znamo na koju kolonu da ih postavimo u tekstu: An Absolute Beginner’s Introduction to Database Indexes

Na istom blogu se nalazi i objašnjenje šta je B-tree indeks pomenut u prethodnom postu: A Simple Explanation on How B-Tree Database Indexes Work

Pisao sam o korišćenju connection pool-a u Tomcat-u. U toku razvoja se vrlo često mesto Tomcat-a koristi Jetty, a kako se u njemu koristi connection pool i kako se podešava možete pročitati na: http://docs.codehaus.org/display/JETTY/DataSource+Examples

Pošto se Jetty uglavnom korisiti u Maven-u preko plugin-a, pročitajte kako da podesite DataSource za tu priliku: http://java.dzone.com/articles/jetty-maven-plugin-running

Šta se dešava sa db transakcijama ako se bazi ne pristupa direktno JDBC-om već preko JPA u tekstu Transactions in a JPA World

No comments: