2010-09-29

The state of Java

Stephen Colebourne je u tekstu The next big JVM language izneo nekoliko vrlo zanimljivih opaski i ideja. Prvo se kritički osvrće na javu i nabraja šta u njoj ne valja i na osnovu toga postavlja kriterijume za savršeni JVM jezik. Potom prolazi kroz sve nove JVM jezike i ocenjuje ih na osnovu postavljenih kriterijuma. Na kraju zaključuje da ni jedan jezik ne zadovoljava sve kriterijume.

To ga dovodi do ideje da ne treba tražiti novi jezik već popraviti samu javu. Tolika popravka bi svakako značila raskid kompatibilnosti sa ranijim kodom. Ali Colebourne predlaže upotrebu konvertora koda, nešto što je već primenjeno u Pythonu :)

Jedna od njegovih kritka jave su Exception klase koje ne nasleđuju RuntimeException (tzv. checked exceptions). U tekstu Checked exceptions dalje razrađuje tezu

U vezi sa ovim je i tekst For those naysayers who say Java will be dead…, u kojem se tvrdi

Java will be the money-maker for cloud computing over the next few years.

i to pokazuje najnovijom pohvalom Oracle-a da je oborio rekord u performansama na svom Exalogic Elastic Cloud. Takođe se pominje i VMWare koji se sve više fokusira na javu i javine tehnologije kupovinom Spring frameworka. Izgleda da će to biti dobro i za Groovy i Grails. Oba su vlasništvo VMWara preko Springa, a Grail za razliku od sličnih projekata (Rails, Django) koristi JVM i Spring tehnologiju. Spring već sad nudi svoj framework spakovan sa Tomcate-om napucanim do nivoa app servera i sve to cloud ready!

Side by side poređenje Jave EE 6 i Springa 3.0. Java EE se tek u poslednje 2 verzije pronalazi i kreće putem koji je Spring utabao mnogo, mnogo pre. Zato se procenjuje da broj korisnika Springa mnogostruko nadmašuje broj korisnika EE: Java EE 6 and Spring 3.0

Top Java programming tools, pregled 4 razvojna okruženja za javu, njihova ocena i poređenje

NetBeans and Maven – A quick start guide, u slici i reči, autor je čitajući istu knjigu kao i ja prošao kroz isto iskustvo :)

Oracle je usvojio plan B za Javu 7. Dakle odustaje se od nekih ranije najavljivanih dodataka za Javu 7 ali se zato ne pomera njen izlazak: http://www.baptiste-wicht.com/2010/09/jdk-7-features-updated-plan-b-is-apparently-here/

Takođe i za Javu ME se predstavljaju planovi. Tu je Java najviše ugrožena od strane Googlovog Androida, pa sve sevaju varnice između ove 2 kompanije, sa sve tužbom Oracla i Googlovim bojkotovanjem JavaOne konferencije: Oracle finally outlines roadmap for mobile Java

No comments: