2010-09-27

U slavu naše profesije

Peter Denning u tekstu The Great Principles of Computing koji je napisan za American Scientist razmatra mesto i ulogu računarstva i infromatike. Njegova misao je da infromatika i računarstvo može predstavljati jednu od četiri osnovne oblasti nauke:
Computing may be the fourth great domain of science along with the physical, life and social sciences
Zato budimo ponosni na našu profesiju :)

12 stvari koje svaki programer treba da zna, brzo, kratko i tačno:

Ovo pokazuje kako naša profesija nije ni malo naivna ;)

No comments: